Pravila privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Auto-Hrvatska – stanica za tehnički pregled d.o.o. u svom poslovanju prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke svojih kupaca i korisnika usluga te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna, a sve u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Auto-Hrvatska STP d.o.o. Vaše osobne podatke prikuplja i obrađuje zakonito, pošteno i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Osobne podatke prikupljamo neposredno od Vas prilikom pružanja usluga tehničkog pregleda i registracije vozila, kao i prilikom radnji koje prethode pružanju usluga (ponude, upiti, rezervacije i sl.), ili na temelju Vaše privole, putem naše Internet stranice ili na temelju druge zakonite osnove.

Podatke koje od Vas prikupljamo koristimo za obavljanje tehničkog pregleda i registracije vozila, izdavanje i slanje e-računa, vođenja evidencije naplate za pružene usluge, slanja eventualnih obavijesti vezanih za usluge i poslovanje Voditelja obrade.

VAŠA PRAVA

  • Pravo na pristup osobnim podacima – Imate pravo pristupiti osobnim podacima te od Auto-Hrvatska – stanica za tehnički pregled d.o.o. dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose te informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, o Vašim pravima kao ispitanika
  • Pravo na ispravak – Imate pravo tražiti ispravak netočnih podataka koji se odnose na Vas.
  • Pravo na brisanje – Imate pravo od Voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas,
  • Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo od Voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose, ukoliko ta obrada nema zakonsku osnovu
  • Pravo na prigovor – Imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka

 

Pravo pristupa, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade možete ostvariti pisanim putem na e-mail adresu zastitapodataka@ahr.hr

 

Pravo na prigovor možete ostvariti putem obrasca dostupnog u Upravi Društva Voditelja obrade, te dostavom istog na e-mail adresu zastitapodataka@ahr.hr

 

SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Auto-Hrvatska STP d.o.o. koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitio Vaše osobne podatke od manipulacija, gubitaka, otkrivanja ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. Naše se sigurnosne mjere kontinuirano unapređuju sukladno tehnološkom razvoju.