Ostali Smještaj

U tijeku su radovi na uređenju dodatnih kapaciteta turističkog smještaja.

Planiramo proširiti ponudu na još dvije lokacije u Rijeci, te na nekoliko lokacija u Istri.