Home O nama STP Usluge

Poslovna građevina Kukuljanovo


 

 

TEHNIČKI PREGLEDI

 

 

Nakon podmirenih davanja prema državi (carina, trošarina i porez) vlasnici motornih I priključnih vozila dužni su svoje vozilo podvrgnuti tehničkom pregledu, a u svrhu registracije vozila. Tehnički pregled vozila može se obaviti u bilo kojoj stanici za tehnički pregled vozila u Hrvatskoj.

Tehnički pregledi vozila obavljaju se temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, a u svrhu provjere tehničke ispravnosti vozila. Pregledi se obavljaju na vozilima na motorni pogon i priključnim vozilima, osim na radnim strojevima.

Na tehničkom pregledu se utvrđuje ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te da li udovoljavaju propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu na cesti.

 

Naknade za tehnički pregled i poslove oko registracije od siječnja 2002.

Vrste tehničkih pregleda, tko im treba pristupiti i u kojim rokovima:

 

TEHNIČKI PREGLEDI

REDOVNI
TEHNIČKI PREGLED

PREVENTIVNI
TEHNIČKI PREGLED

IZVANREDNI
TEHNIČKI PREGLED

OBVEZAN ZA:

·        vozila na motorni pogon

·        priključna vozila

IZUZECI:

·        radni strojevi

OBVEZAN ZA:

·        rent a car vozila

·        vozila za osposobljavanje vozača (auto škole)

·        taksi vozila

·        autobuse

·        teretna vozila (teretne automobile i priključna vozila) ako im najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg

IZUZECI:

·        lake prikolice

·        prikolice za stanovanje

·        prikolice traktora

·        pčelarska vozila

·        vozila radionice

·        vozila za zabavne radnje

OBVEZAN ZA:

·        sva vozila nakon popravka sklopova i uređaja bitnih za sigurnost prometa, a koji su oštećeni u prometnoj nezgodi

·        sva vozila na kojima je izvršena određena preinaka ili prepravka

·        sva vozila koja ovlašteni djelatnik policije isključi iz prometa i uputi na izvanredni pregled

 

 

Redovni tehnički pregled – rokovi obavljanja - nova vozila: 24 mjeseca nakon prvog tehničkog pregleda, a nakon toga svakih 12 mjeseci. Pod novim vozilima podrazumijevaju se vozila koja nisu bila u uporabi, nisu bila registrirana i ako nisu starija od godine dana

 

- rabljena vozila: 12 mjeseci nakon svakog pregleda


- izuzetak su lake prikolice gdje se tehnički pregled obavlja svake treće godine od prvog tehničkog pregleda. Preventivni tehnički pregled – rokovi obavljanja Preventivni tehnički pregledi obavljaju se dnevno (svaki vozač svoje vozilo mora – morao bi – vizualno kontrolirati prije uključenja u cestovni promet) i u propisanim rokovima: vozila do dvije godine starosti: svakih 12 mjeseci od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci;

- vozila od dvije do sedam godina starosti: svakih šest mjeseci od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci

 

- vozila starija od sedam godina: svaka tri mjeseca od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci


- vozila za prijevoz opasnih tvari, svaka dva mjeseca od dana redovnog tehničkog pregleda i pregleda kočnica svakih 12 mjeseci. Pregled kočnica smije biti obavljen najviše 30 dana prije redovnog tehničkog pregleda. U praksi je uobičajeno da se pregled kočnica obavlja neposredno prije (isti dan) redovnog tehničkog pregleda.


Redovne i preventivne tehničke preglede možete obaviti u stanicama za redovni tehnički pregled vozila, koje su pravilno razmještene po cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Pri tome vrijedi pravilo da se tehnički pregled može obaviti u bilo kojoj stanici bez obzira na kojem registracijskom području se nalazite (npr. vozilo iz Siska, ako se stjecajem okolnosti nalazi u Dubrovniku, može tehnički pregled obaviti u Dubrovniku – ili bilo gdje drugdje – a ne mora se

vraćati u Sisak)
 

Znate li da gotovo svako četvrto vozilo ne prođe tehnički pregled u Republici Hrvatskoj. Ako ste jedan od “neispravnih” ne ljutite se jer smisao tehničkog pregleda jest da otkrije kvar na vozilu koji je nesiguran za Vas i za Vašu okolinu te da ga otklonite prije nego što se nešto dogodi.
Najčešće uočene greške na vozilima su one na kočnicama i na zglobnim dijelovima ovjesa i upravljača. Međutim, vrlo česte su greške na pojedinim svjetlima vozila, a zbog neodržavanja i vrlo starog voznog parka česte su i potrošene gume, korodirana karoserija i sl. Kako ne biste bili svaki četvrti “neispravni” savjetujemo da se prije svega redovno brinete za svoje vozilo, a to znači da ga redovno servisirate i održavate. Najbolje je to raditi kod ovlaštenih servisera za Vašu marku vozila, ali osim redovnih servisa na vozilu treba popravljati dijelove koje pojede zub vremena uslijed korozije ili jednostavno potrošenosti.

 

Neposredno prije samog tehničkog pregleda neke uređaje možete kontrolirati i sami (npr. rade li žarulje na svim svjetlima na vozilu, u kakvom je stanju obvezna oprema vozila, da li “drži ručna kočnica” na nekom nagibu i sl.). I još nešto – molba koja je ujedno Vaša obveza- neposredno prije tehničkog pregleda operite Vaše vozilo iznutra i izvana. Ako se uprkos ovim savjetima pronađe neka greška na vozilu, otiđite do Vašeg servisera i otklonite je u najkraćem mogućem roku. Ne zaboravite da je to u interesu sigurnosti svih sudionika u prometu.
 

Na žalost u Hrvatskoj se ne voze samo novi automobili. Prosjek starosti voznog parka je približno 11 godina što je znatno iznad prosjeka pojedinih europskih država. Starija vozila su po prirodi stvari neispravnija vozila pa im u svakidašnjem životu treba posvećivati i više pažnje.

Visina naknada za tehnički pregled određena je “Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s time povezani” i ovisna je o kategoriji vozila. Za ponovljeni periodični tehnički pregled kočnica, obavljen u roku od 8 dana od obavljanja prvobitnog pregleda, ne plaća se nikakva naknada, dok se za svaki daljnji pregled kočnica u tom roku plaća naknada u iznosu od 50% pune naknade, prema kategoriji vozila.

 

 

REGISTRACIJA AUTOMOBILA

 

 

Svi poslovi oko registracije i odjave vozila, izgledi različitih obrazaca (prometna dozvola, knjižica vozila i karton preventivnih pregleda vozila), kao i raznim dimenzijama i sadržaju registarskih pločica, propisani su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila. Da bi ste se Vašim vozilom uključili u promet na cestama, osim što vozilo mora biti tehnički ispravno - što se dokazuje tehničkim pregledom, vozilo mora biti i registrirano.

 

Prva registracija vozila se mora obaviti kod policijske uprave, odnosno postaje na čijem području vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno boravište. Uobičajeno je da pripremu svih obrazaca (ispis prometne dozvole i knjižice vozila) obavi stanica za tehnički pregled gdje se ujedno obavi prvi tehnički pregled vozila. Zatim se vlasnik sa svim pripadajućim dokumentima uputi u nadležnu policijsku upravu ili postaju na provjeru i ovjeru istih. Vlasnik vozila nakon ovjere dokumenata u policiji još jednom mora doći u stanicu za tehnički pregled vozila gdje preuzima dodijeljene registracijske pločice.

 

Registracija vrijedi godinu dana, odnosno potrebno ju je godišnje obnavljati.
Svako produljenje registracije najpovoljnije i najbrže je obaviti u stanici za tehnički pregled vozila, neposredno nakon obavljenog redovnog tehničkog pregleda, a sve potrebne dokumente stanica će sama dostaviti nadležnoj policijskoj upravi ili postaji.

Dokumenti potrebni prilikom prve registracije:

Prilikom prve registracije, vlasnik vozila mora stanici dati na uvid sljedeće dokumente:

1. dokaz o vlasništvu vozila (račun, ovjereni kupoprodajni ugovor, carinsku deklaraciju i sl. na osnovu kojega je jasno vidljivo tko je vlasnik vozila),
2. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (predaje se zapisnik o prethodno obavljenom tehničkom pregledu vozila),
3. dokaz o identitetu Produljenje registracije može obaviti bilo tko, ali pri tome mora imati neki dokument vlasnika vozila (osobnu iskaznicu, putovnicu, vozačku dozvolu ili punomoć) i uz vlastitu osobnu iskaznicu.

Prije prve registracije i prije svakog produljenja registracije vlasnik vozila obvezan je platiti propisana davanja. Riječ je o cestarini i obveznom osiguranju. Tek po uplati propisanih davanja ovlašteni djelatnik smije ovjeriti registraciju, odnosno produljiti registraciju vozila.

 

Ovjera registracije (službeno se naziva ovjera tehničke ispravnosti vozila) obavlja se na dva načina: ovjerom odgovarajuće rubrike u Prometnoj dozvoli do kada vrijedi ovjera tehničke ispravnosti i ljepljenjem naljepnice kojom se označava rok valjanosti tehničkog pregleda. Naljepnica se označava bušenjem odgovarajućih brojki na njoj. Rok valjanosti ovjere tehničke ispravnosti vozila označava se bušenjem broja mjeseca u kojem rok ističe (vanjski brojčani prsten na naljepnici) i čitanjem godine ispisane na sredini znaka. Kombinacija probušenih brojki s lijeve i desne strane unutrašnjeg brojčanog prstena predstavlja šifru stanice za tehnički pregled vozila koja je obavila redovni tehnički pregled.
Naljepnica se mora lijepiti u gornji desni kut vjetrobranskog stakla ili na neko zaštićeno mjesto vozila bez vjetrobrana (npr. pokraj stražnje registracijske pločice na priključnim vozilima ili na spremnik goriva na motociklima).
Premda je to njegova obveza, prilikom tehničkog pregleda i registracije vašeg vozila, zamolite službenu osobu da Vam skine stare naljepnice (postoji poseban alat za taj postupak) i postavi novu.